ประกาศในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ขอให้นักเรียนเตรียมบัตรประชาชนเพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ณ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

About kampangdin