ประกาศรับสมัคร Kpp PR Photo Model เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม รับสมัครถีงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/LAMT17xnTLppA1Lp8 หรือสแกน QR code ในสื่อประชาสัมพันธ์

About kampangdin