คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมฟังพระธรรมเทศนาในวันพระ ณ วัดกำแพงดิน

About kampangdin