5 มกราคม 2566 นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทำพิธีไหว้หลวงพ่อพุทธบารมีและศาลพระภูมิ ศาลตายายประจำโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

About kampangdin