นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ จังหวัดน่าน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 รายการ

About kampangdin