ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565”

About kampangdin