ลงนามถวายพระพรออนไลน์ วันที่ 2 เมษายน 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

About kampangdin