งดรับ งดให้ ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส

About kampangdin