ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

About kampangdin