การประชุมชี้แจงประชามติ สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก

นายเชาวน์  มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ประชุมครูเกี่ยวกับการลงประชามติ เพื่อมอบภารกิจและเอกสารคู่มือ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้ครูได้ทำการศึกษาทำความเข้าใจ

 

 

2 001

2 002

 

 

6 ข้อที่สามารถกระทำได้ และ 8 ข้อที่ไม่ควรทำ

3 001  3 002  3 003  3 004

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมขณะดำเนินการประชุม

 

1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com