ประกาศการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม และโปรแกรมการแข่งขันกีฬา

banner800x600

 

 

ประกาศสหสามง่าม

 

 

muzzle  โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ

 

 

 

 

footballโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิง

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชาย

 

 

 

Futsalโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชาย

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลหญิง

 

 

 

volleyballโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล

 

 

 

 

Petanque เร็วๆ นี้

 

 

 

 

run  โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com