โครงงานคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

สรุปโครงงานคุณธรรมนักเรียน

ประจำปีการศึกษา  2559

ลำดับที่

ห้องเรียน

โครงการ

1

ม.1/1

Let’s  develop  our  toilet

2

ม.1/2

ทำของเสียไม่ให้เสียของ

3

ม.2/1

เพื่อนรักนักอ่าน

4

ม.2/2

เข้าสะดวกส้วมปลอดกลิ่น

5

ม.3/1

เวรโซนสะอาดด้วยมือเรา

6

ม.3/2

เรียงรองเท้าหน้าห้องเรียน

7

ม.4/1

แถวตรงเป๊ะ

8

ม.4/2

โซนสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก

9

ม.5/1

Smart  Togethet

10

ม.5/2

ขยะแปลงร่าง

11

ม.6/1

ขวดนี้มีค่า

12

ม.6/2

สวนป่าสวยด้วยมือเรา

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com