งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะครู นักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ สนามแข่งขันแม่น้ำยมหน้าวัดกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ในงานมีการเดินขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน ประกอบด้วย วงดุริยางค์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ครู นักเรียน และชาวบ้านตำบลกำแพงดิน

 

          

 

 

ขอบคุณภาพจากครูวราภรณ์ เนียมประเสริฐ

 

 

 

About ทีมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม