กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูบังอร เหรียญเครือ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม นำโดยนายเชาวน์ มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูบังอร เหรียญเครือ คุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าแดงร่วมใจ

 

  

 

 

 

 

 

 

Tags:

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com