กิจกรรมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ราตรีฟ้า-แดง 2562

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิษย์เก่า และครู โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมร่วมกันจัดกิจกรรม งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ราตรีฟ้า-แดง 2562 โดยมีการแห่ขบวนผ้าป่าสามัคคีจากวัดกำแพงดิน สู่โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เพื่อนำเงินไปสมทบทุนปรับเปลี่ยนอาคารไม้หลังแรกให้เป็นอาคารเพื่อการเรียนรู้

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com