กิจกรรมจิตอาสา งานทำบุญปิดทองพระประธาน อุโบสถวัดกำแพงดิน

วันที่ 14 ก.พ. 62 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยงานวัดกำแพงดิน ในงานทำบุญปิดทองพระประธาน อุโบสถวัดกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com