วันที่ 10 กันยายน 2562 ครู และนักเรียน จัดตกแต่งสถานที่ประดิษฐานถ้วยพระราชทาน ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

About kampangdin