นายเชาวน์ มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ สัญลักษณ์สถาน ต.หนองโสน อ.สามง่าม

About kampangdin