การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ฟ้า-แดงเกมส์ 2565

About kampangdin