คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ยินดีต้อนรับผอ.วิฑูรย์ คำจริง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

About kampangdin