ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กิจกรรม ทัศนศึกษาสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

About kampangdin